Regulamin pobytu Gości w kwaterach agroturystycznych                     Powrót do GIEWARTÓW


1. Kwatery wynajmowane s
ą na potrzeby Agroturystów na doby.

2. Doba rozpoczyna si
ę o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego. 3. Liczba dni pobytu w gospodarstwie agroturystycznym określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje: e-mailem lub telefonicznie po dokonaniu wpłaty zadatku . Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu. 4. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Agroturystę. 5. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi. 6. W godzinach 22:00 - 07:00 obowiązuje cisza nocna. 7. Z uwagi na kameralność naszego gospodarstwa i dbając o wygodę, ciszę i spokój wszystkich Naszych Agroturystów odwiedziny gości są wyłącznie w godz 15:00-17:00. Dłuższe odwiedziny wiążą się z uiszczeniem opłaty za pobyt a także parking. Każda z opcji możliwa jest tylko po uprzednim powiadomieniu właściciela gospodarstwa.


8. Nocowanie w pokojach osób odwiedzaj
ących Gości jest zabronione, chyba że kwestia ta będzie uzgodniona z gospodarzem. 9. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju i swoim otoczeniu. 10. Przywożenie a także trzymanie zwierząt w kwaterze bez uzgodnienia z gospodarzem jest zabronione. 11. Gospodarz wyznacza miejsce postoju pojazdu Gościa. 12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. Dzieci).

13. Go
ść powinien powiadomić gospodarza o powstaniu szkody w kwaterze i na posesji lub o jej stwierdzeniu. Powinien także powiadomić gospodarza o zauważonych uszkodzeniach, niezwłocznie po zajęciu pokoju bądź domku. 14. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. 15. W pokojach i domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ( wyznaczone na to miejsce to balkon i taras ). 16. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucze, które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty w wysokości 50,00 zł. 17. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. 18. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.

19. Zaliczkę zwracamy w całości jeżeli rezygnacja jest zgłoszona 1 miesiące przed planowanym przyjazdem.

20. Podczas pobytu gości możemy wejść do Państwa domku, jeżeli zajdzie nieprzewidziana potrzeba np. ulewa, awaria prądu, wody itp.

21. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności rzeczowej ani materialnej za prywatne rzeczy pozostawione na terenie Agroturystyki bez nadzoru.

RODO

Treść klauzuli

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,,Transport, handel piaskiem i torfem” Grażyna Mierzejewska.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji zawartej umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- realizacji przepisów regulujących wystawianie faktur– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz biuro rachunkowe

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:

- w przypadku realizacji umowy – przez okres trwania umowy

- w przypadku wystawienia faktury – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego

- w przypadku realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej – przez okres trwania gwarancji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Zobacz politykę cookies.